Política de privacidade

BMA informa sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal das/os usuarias/os e clientes que poidan ser recollidos pola navegación ou contratación a través do noso sitio Web.

Neste senso, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida no Regulamento (UE) 2016⁄679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016, relativo á Protección de datos das persoas físicas (RGPD), así como na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPD).

O uso do sitio Web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como das condicións incluídas no Aviso Legal.

 

Identidade do responsable:

 

 • Titular: Asociación Banda de Música de Arzúa (en adiante, BMA).
 • NIF: G15361843
 • Domicilio: Rúa de Santiago, 60 15810 Arzúa (A Coruña – España).
 • Correo electrónico: administracion@bma.gal
 • Sitio Web: https://www.bma.gal/
 • Teléfono: +34 653 37 27 27

 

Principios aplicados no tratamento de datos

 

No tratamento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios, axustados ás esixencias do Regulamento europeo de protección de datos e á LOPD:

 

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos teus datos persoais, que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que informará previamente con absoluta transparencia.

 

 • Principio de minimización de datos: O Titular requirirá só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins para os que os solicita.

 

 • Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos manteranse durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento.

 

O Titular informará do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.

 

 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos serán tratados de tal xeito que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estean garantidas.

O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

 

Obtención de datos personais e tratamento

 

Para navegar por BMA non é necesario que facilites ningún dato persoal. Nos casos nos que si proporcionas os teus datos persoais, as súas finalidades son as seguintes:

 

Datos aportados mediante o formulario Contacto

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

BMA.

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Trataremos a información que nos facilites ou autorices o seu acceso coa finalidade de xestionar o indicado na túa comunicación, e no caso de que o autorices, ofrecerche información sobre novas.

Por canto tempo conservaremos a túa información na nosa base de datos?

Os datos persoais que nos proporciones  conservaranse ata que sexa revocado o consentimento, previa solicitude da/o usuaria/o.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos teus datos é o teu consentimento outorgado libremente.

A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal ou autorización previa.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Tes dereito a solicitar o acceso aos teus datos persoais e a súa rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, a oporte ao tratamento, así como o dereito á portabilidade dos datos, o dereito a retirar o consentimento en calquera momento e o dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control.

Que datos debes aportar obrigatoriamente?

Estás obrigada/o a facilitar os datos sinalados como obrigatorios; de non facilitalos, non se che permitirá contactar con BMA.

 

Datos aportados mediante o apartado Newsletter ou o Blog

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

BMA.

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Trataremos a información que nos facilites ou autorices o seu acceso co fin de xestionar os envíos de contidos útiles para a/o usuaria/o, así como comunicacións sobre as nosas novas.

Por canto tempo conservaremos a túa información na nosa base de datos?

Os datos persoais que nos proporciones conservaranse ata que sexa revocado o consentimento a través do formulario de contacto.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos teus datos é o teu consentimento outorgado libremente.

A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal ou autorización previa.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Tes dereito a solicitar o acceso aos teus datos persoais, a súa rectificación ou supresión, á  limitación do seu tratamento, a oporte a este, así como o dereito á portabilidade dos datos, o dereito a retirar o consentimento en calquera momento e o dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control.

Que datos debes aportar obrigatoriamente?

Estás obrigada/o a facilitar os datos sinalados como obrigatorios; de non facilitarnos tales datos non se permitirá solicitar o envío da newsletter de BMA.

 

Datos aportados a través do correo electrónico

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

BMA.

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Trataremos a información que nos facilites ou autorices o seu acceso coa finalidade de xestionar a túa comunicación, e no caso de que o autorices, ofrecerche información sobre novas.

Por canto tempo conservaremos a túa información na nosa base de datos?

Os datos persoais que nos proporciones  conservaranse ata que sexa revocado o consentimento, previa solicitude da/o usuaria/o.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos teus datos é o teu consentimento outorgado libremente.

A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal ou autorización previa.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Tes dereito a solicitar o acceso aos teus datos persoais, a súa rectificación ou supresión, á  limitación do seu tratamento, a oporte a este, así como o dereito á portabilidade dos datos, o dereito a retirar o consentimento en calquera momento e o dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control.

Que datos debes aportar obrigatoriamente?

No estás obrigada/o a achegar ningún dato para contactar con BMA a través do correo electrónico.

 

Contacto mediante as redes sociais, teléfono e WhatsApp

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

BMA.

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Trataremos a información que nos facilites ou autorices o seu acceso coa finalidade de xestión de contactos en redes sociais, comunicarnos polas vías sinaladas e, no caso de que o autorices, ofrecerche información sobre novas.

Por canto tempo conservaremos a túa información na nosa base de datos?

Os datos persoais que nos proporciones  conservaranse ata que sexa revocado o consentimento, previa solicitude da/o usuaria/o.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos teus datos é o teu consentimento outorgado libremente.

A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal ou autorización previa.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Tes dereito a solicitar o acceso aos teus datos persoais, a súa rectificación ou supresión, á  limitación do seu tratamento, a oporte a este, así como o dereito á portabilidade dos datos, o dereito a retirar o consentimento en calquera momento e o dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control.

Que datos debes aportar obrigatoriamente?

No estás obrigada/o a achegar ningún dato para contactar con BMA a través das súas contas en redes sociais; estás obrigada/o a facilitar os datos sinalados no seu caso como obrigatorios; de non facilitarnos tales datos no se permitirá a comunicación por medio de teléfono ou WhastApp.

 

Teus dereitos

Tes dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a súa cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Oporte ao tratamento.
 • Solicitar a portabilidade dos teus datos.

 

O exercicio destes dereitos é persoal e polo tanto debe de ser exercido directamente pola/o interesada/o, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera usuaria/o, subscritora/r ou colaboradora/r que facilitara os seus datos nalgún momento pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, solicitar a portabilidade dos seus datos persoais, oporse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos arquivos do Titular.

 

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición debes enviar un correo electrónico a administracion@bma.gal xunto coa proba válida en dereito (como una copia do DNI ou equivalente).

 

Tes dereito á protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, se consideras que o tratamento dos datos persoais que te atinxen infrinxe a lexislación vixente.

 

Finalidade do tratamento de datos personais

 

Ao conectarte a este sitio Web para mandar un correo ao Titular, ao subscribirte á súa newsletter ou ao realizar outras acciones na Web, estás facilitando información de carácter persoal da que o responsable é o Titular. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como a túa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao facilitar estes datos, dás o teu consentimento para que a túa información sexa recopilada, utilizada, xestionada e almacenada por BMA, só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

 

Existen outras finalidades polas que o Titular trata os teus datos persoais:

 

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio Web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.

 

 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio Web.

 

 • Para analizar a navegación. O Titular recolle outros datos non identificadores que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no teu ordenador cando navegas polo sitio Web cuxas características e finalidade están detalladas na Política de Cookies.

 

 • Para xestionar as redes sociais. O Titular ten presencia en redes sociais. Se te fas seguidora/r nas redes sociais do Titular, o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que  aceptaras previamente.

 

Podes consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestes enlaces:

 • Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/)
 • Twitter (https://twitter.com/es/privacy)
 • LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)
 • YouTube (https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/policies/#community-guidelines)
 • Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388)

 

O Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarche das súas actividades, produtos ou servizos, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

 

En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de xeito individual.

 

Seguridade dos datos personais

 

Para protexer os teus datos persoais, BMA toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

 

O sitio Web está aloxado en DINAHOSTING. A seguridade dos teus datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para elo. Podes consultar a súa política de privacidade para ter máis información (https://es.dinahosting.com/legal).

 

Contido doutros sitios web

 

As páxinas deste sitio Web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos…). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente do mesmo xeito que se houberas visitado a outra web.

Estes sitios Web poden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros e supervisar a túa interacción usando este código.

 

Política de Cookies

 

Para que este sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena no teu navegador web.

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, á finalidade e ao tratamento das cookies.

 

Lexitimación para o tratamento de datos

 

A base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimento.

Para contactar co Titular, subscribirte a un boletín ou realizar comentarios neste sitio Web tes que aceptar a presente Política de Privacidade.

 

Categorías de datos persoais

 

As categorías de datos persoais que trata o Titular son datos identificadores.

 

Conservación de datos persoais

 

Os datos persoais que proporciones ao Titular conservaranse, con carácter xeral, ata que solicites a súa supresión.

 

Destinatarios de datos persoais

 

 • Mailpoet Wysija SARL, con domicilio en Francia. Atoparás máis información en https://www.mailpoet.com. Wysija SARL trata os datos coa finalidade de prestar os seus servizos de email marketing. 

 

 • Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Atoparás máis información en: https://analytics.google.com. Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto almacenados no teu ordenador, para axudar ao Titular a analizar o emprego que fan as/os usuarias/os do sitio Web. A información que xera a cookie acerca do uso do sitio Web (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

 

 • Google Ads: é un conxunto de servizos publicitarios proporcionado por Google Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Atoparás máis información en: https://ads.google.com/. Google Ads utiliza “cookies”, que son arquivos de texto almacenados no teu ordenador e que serven para aumentar a relevancia dos anuncios relacionados coas túas buscas recentes e comportamento nun sitio web. Na Política de privacidade de Google, explícase como Google xestiona a túa privacidade no que respecta ao uso das cookies e outra información. Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan de cookies publicitarias.

 

 • Facebook Ads: plataforma publicitaria de Facebook Inc., compañía estadounidense que ofrece servizos de redes sociais e medios sociais en liña con sé en Menlo Park, California. Atoparás máis información en https://www.facebook.com/about/privacy. Facebook Ads utiliza “cookies”, que son arquivos de texto almacenados no teu ordenador e que serven para aumentar a relevancia dos anuncios relacionados co teu comportamento nas súas redes sociais (véxase Facebook ou Instagram a título ilustrativo) e nos sitios web onde se inserta o seu código de seguimento ou píxel de Facebook. Na Política de privacidade de Facebook explícase como Facebook Inc. xestiona a túa privacidade no que respecta ao uso das cookies e outra información.

 

 Navegación Web

 

Ao navegar por BMA pódense recoller datos non identificadores, que poden incluír a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarte.

El sitio Web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 

 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Facebook Ads

 

O Titular utiliza a información obtida para xerar datos estadísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recopilar información demográfica.

 

Exactitude e veracidade dos datos persoais

 

Como Usuaria/o do sitio Web es a/o única/o responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas ao sitio, exonerando á BMA de calquera responsabilidade ao respecto. Ademais,  comprométeste a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

 

 Aceptación e consentimento

 

Como Usuaria/o do sitio Web declaras haber sido informada/o das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consentes o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

 

Revogabilidade

 

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición tes que enviar un correo electrónico a administracion@bma.gal xunto coa proba válida en dereito (como unha fotocopia do DNI ou equivalente).

 

O exercicio dos teus dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

 

 

Cambios na Política de Privacidade

 

O Titular resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novas lexislativas ou xuriprudenciais, así como a prácticas da industria. Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.